Priser og gebyrer

Din elpris følger vores indkøbspris på Nordpool (inklusive handelsomkostninger) og skifter derfor hver time. Derudover betaler privatkunder 2 øre/kWh til vores fortjeneste og 1,4 øre/kWh til vores innovationsfond og kernekraftcertifikater.

Private køber altså strøm til vores indkøbspris + 3,4 øre/kWh, hvilket er et af de laveste kwh-tillæg på elmarkedet. Derudover betales, som ved de fleste andre elselskaber, et fast månedligt abonnement per leverance, på 39 kroner.

Betalingsservice opkræver et gebyr på 8 kroner per regning, som vi fakturerer på deres vegne.

Afgifter fra netselskaber og myndigheder

Alle elselskaber er forpligtet til at opkræve en række tariffer og afgifter på vegne af Energinet, Staten og kundernes lokale netselskab. Afgiftssatserne er de samme ved alle elselskaber, og Kärnfulls kunder betaler hverken mere eller mindre, end de ville, hos andre elselskaber. I gennemsnit beløber transport, afgifter og tariffer sig til ca. 60 øre/kWh, som man skal ligge til den rene elpris. De 60 øre/kwh er vejledende, og kan svinge alt efter område - afhængigt af det lokale netselskabs omkostningsniveau og din forbrugsprofil. I Aarhus beløber disse omkostninger sig eksempelvis til 45 øre/kWh og i København 97 øre/kWh. Det lokale netselskab kan oplyse deres nøjagtige priser. Som nævnt er transport, afgifter og tariffer det samme, uanset hvilket elselskab du vælger, og derfor irrelevant i en prissammenligning mellem elselskaber.

Kärnfull har ingen skjulte gebyrer

Hos mange andre elselskaber kræves der gebyrer for alt fra opsigelse i bindingsperiode, udsendelse af slutopgørelser, oprettelsesgebyrer og lignende, som kunderne alt for ofte først bliver opmærksom på, efter de allerede har indgået kontrakt med elselskabet.

Kärnfull tager udelukkende ekstra gebyrer i tre tilfælde:

1) Tilmeldes kunder ikke PBS/Betalingsservice koster hver manuel betaling kr. 35,-. Den første regning man modtager er naturligvis gratis. Tilmelding til Betalingsservice foretages i netbank med informationerne på regningen.

2) Såfremt man ikke betaler sin regning til tiden pålægges der et rykkergebyr på 100 DKK per rykker, når betalingsfristen er overskredet med mere end 10 dage.

3) Inkassogebyrer på 100 DKK opkræves såfremt du efter to rykkere ikke har betalt din regning, og vi er nødt til at sende sagen til inkasso. Kunden hæfter for inkassofirmaets omkostninger til opkrævning.