Priser og gebyrer

Din elpris følger vores indkøbspris på Nordpool (den Nordiske elbørs) og skifter derfor hver time. Derudover betaler privatkunder 2 øre/KWh til vores fortjeneste og 1 øre/KWh till innovationsfond og kernekraftcertifikater.

Private køber altså strøm til indkøbspris + 3 øre/KWh. Derudover betales, som ved de fleste andre elselskaber, et fast månedligt abonnement per adresse, som er på 39 kroner. Vi har også gode priser til Erhverv - kontakt os, så laver vi et godt tilbud til dig!

Nets Betalingsservice opkræver et gebyr på 8 kroner per regning, som vi fakturerer dig for.

Priser for privatkunder (inklusiv moms)

 • Indkøbsprisen: Prisen varierer time for time.
 • Fortjeneste: 2 øre/kWh
 • Kernekraftcertificering og innovationsstøtte: 1 øre/kWh.
 • Abonnement: 39 kroner per måned.
 • PBS gebyr: 8 kroner per måned

Hos mange andre elselskaber kræves der gebyrer, for alt fra opsigelse i bindingsperiode, udsendelse af slutopgørelse, oprettelsesgebyrer og lignende, som kunderne alt for ofte først bliver opmærksom på, efter de allerede har indgået kontrakt med elselskabet.

Kärnfull tager udelukkende ekstra gebyrer i tre tilfælde:

1) Tilmeldes du ikke PBS/Betalingsservice koster hver manuel betaling kr. 35,-. Den første regning du modtager er naturligvis gratis. Tilmelding til Betalingsservice foretages i din netbank med informationerne på regningen. 2) Såfremt du ikke betaler din regning til tiden pålægges der et rykkergebyr på 100 DKK per rykker. 3) Inkassogebyr på 100 DKK opkræves såfremt du efter tre rykkere ikke har betalt din regning, og vi er nødt til at sende sagen til inkasso. Kunden hæfter for inkassofirmaets omkostninger til opkrævning.

Gebyrer og tariffer fra netselskaber og myndigheder

Alle elselskaber er forpligtet til at opkræve en række tariffer og afgifter på vegne af Energinet og Staten.

På vegne af Staten opkræves en elafgift på 89,2 øre/KWh, og på vegne af Energinet opkræves følgende gebyrer:

Hos Netselskaberne findes nedenstående gebyrer, som dækker vedligeholdelse af el-ledningerne i dit område og din elmåler. Taksterne varierer en smule fra selskab til selskab, så hvis du vil kende til de konkrete takster i dit område, skal du undersøge det hos dit lokale netselskab. Afhængig af praksis hos dit lokale netselskab, vil de selv opkræve gebyrer direkte fra dig, eller påbyde Kärnfull som elleverandør at fakturere gebyrer for dem. I dag er det mest normale at elleverandøren står for faktureringen.

Gebyrer fra Netselskaber til kunde Kr. (ekskl. moms)

 • Betalingsaftale 1.260
 • Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1.030
 • Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120
 • Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.440
 • Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 660
 • Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning eller installatør nedtager 770
 • Nedtagning af måler 950
 • Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.250
 • Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490
 • Rykker til kunde ved for sen betaling 1, 3
 • Fastsat ved lov
 • Udbringning af måler 250
 • Forgæves kørsel (kunde) 720

Netselskab til elhandler via DataHub

Netselskab til elhandler

For sen betaling fra elhandler: Fastsat ved lov Rykker til elhandler ved for sen betaling: Fastsat ved lov

Netselskab til elinstallatør

Forgæves kørsel (elinstallatør) 720

Vi har taget udgangspunkt i Gebyrdokumentet fra KONSTANT El-net. KONSTANT Net A/S følger Dansk Energis tarifmodel 2.0 med en enkelt tilpasning vedrørende kundekategorisering.