Hvorfor atomkraft?

Tre hovedårsager: renest, sikrest og mest pålidelig. atomkraft er en nøgleteknologi, når elbehovet i fremtiden skal fordobles i jagten på en bæredygtig fremtid.

Det lille om atomkraft.

Den billigste vej til en fossilfri fremtid

Ja, renest, sikrest og mest pålidelig. Men også bedst for pengepungen, når alle omkostninger er inkluderet.

Vidste du, at en elforsyning med mindst en tredjedel atomkraft være 40% billigere end et elsystem fuldt udgjort af 100 % vejrbaseret energi?*

Alligevel sigter nogle lande efter 100% vejrbaseret elforsyning, hvilket fører til højere CO2-udledning, dyrere elektricitet og kræver enorme mængder naturarealer, byggematerialer, elopbevaring og fossil backup.

Tyskland der har valgt, denne vej investerer nu over 30 milliarder euro om året i vejrbaseret energi (!) – men forventes stadig at have Vesteuropas mest beskidte (og dyreste) elforsyning inden 2030.**

Vi ønsker at se flere lande investere teknologineutralt i den reneste, mest pålidelige og billigste fossilfrie industri. Hvilket gør atomkraft afgørende.

*Svenskt näringsliv (2020), **Ember Climate, (2020)

Kernekraft har det laveste klima- og miljøaftryk.

Kernekraft har det laveste miljøaftryk.

Med det laveste udslip af drivhusgasser og giftige partikler pr. produceret kilowattime er svensk kernekraft sandsynligvis selve definitionen på "klimasmart".

Desuden producerer kernekraft utroligt meget energi på meget lidt plads, takket være brændstofets enorme energitæthed. Kerneraft er så energiintensiv at den kræver 1000 gange mindre plads end vindenergi. Skulle hele verdens energiforbrug dækkes med vindenergi , ja så skulle man dække hele Europa og Afrika med vindmøller. Atomkraft ville blot kræve et areal på størrelse med Danmark. Enorme mængder ren strøm uden at ødelægge vores planet. Det er svært ikke at elske!

Læs mere.

Kernekraft er mest pålidelig.

Kernekraft er mest pålidelig.

En energikildes pålidelighed er udtrykt ved dens kapacitetsfaktor – en faktor som fortæller hvor mange timer om året, et kraftværk leverer sit fulde output. Svensk atomkraft kører tæt på 90% og leverer døgnet rundt, året rundt – der holdes kun korte planlagte pauser til vedligehold og brændselsudskiftning.

Vejrafhængig energi når langt fra de samme niveauer og fungerer derfor ikke som rygrad i et energisystem. Danmarks nuværende landvind har blot en kapacitetsfaktor på 30 %, men det er endnu værre med solceller, der kun ligger på 10 %, da de svigter vores elforsyning både hver nat og hele vinteren. Et moderne elektrificeret samfund har brug for ren energi 24/7, ikke blot som vinden blæser.

Læs mere.

Kernekraft er sikrest.

Atomkraft er sikrest.

Atomkraft fremstilles undertiden som "farligt", men faktisk har det vist sig at være den sikreste energikilde af alle: 0,04 dødsfald pr. produceret terawattime (TWh). Bedre end vejrbaserede energikilder og frem for alt bedre end al andre pålidelige energikilder som kul, biomasse og fossilgas - emissioner fra fossil energiproduktion tager 9 millioner(!) liv årligt, svarende til hvert femte dødsfald i verden.

Kulkraft alene tager 100 liv pr. produceret TWh. Fossile brændstoffers værste fjende er atomkraft, og forskning fra NASA viser, at kernekraft hidtil har reddet 2 millioner liv ved at erstatte kul, gas og olie.

Læs mere.

Nukleart "affald" kan genbruges.

Atomaffald kan genbruges.

En anden unik fordel er, at atomkraft opsamler hvert eneste molekyle af dets affald, betaler for det på forhånd og kan genbruge det.

Ja, her fokuserer vi på noget rigtig godt: Moderne atomkrafts fantastiske evne til at genbruge sit eget affald - og dermed forkorte den endelige bortskaffelse med omkring 99.000 år. Med eksisterende teknologi kan vi skabe klimasmart elektricitet i tusinder af år og samtidig oparbejde allerede udvundet uran.

Læs mere.