Alt om Kärnfull

Kärnfull stjal rampelyset, da vi i 2021 blev det første elselskab med 100 % kernekraft i Danmark.

Hvem er vi?

Hvem er vi?

Vi forsøger konstant nytænkning – vi gjorde 100 % kernekraftsprodukter mainstream i Sverige og opfandt modellen med innovationsstøtte pr. kilowattime, internationale pro-atom samarbejder osv. Vi er upolitiske, uafhængige og drives på en omkostningseffektiv måde af entusiaster i Göteborg og Aarhus, der elsker innovation, fakta og teknologi.

Vi arbejder tæt sammen med vores verdensledende rådgivere, der bl.a. hjælper os med at identificere kandidater til vores forskningsstøtte. Panelet består af eksperter, iværksættere og forskere – samt kunstnere og profiler, der hjælper os med at formidle viden.

Læs mere.

Hvad vil vi?

Hvad vil vi?

Vi vil bidrage til at sikre Danmark bæredygtige elproduktion på lang sigt og give borgerne mulighed for at "stemme med pengepungen". Den bedste måde at vise din påskønnelse af kernekraft på, er at vælge en elaftale med oprindelsesgarantier fra svenske reaktorer.

Vi ønsker også at se mere og bedre forskning i fremtidens affaldsgenanvendelse af kernekraft og vi vil bidrage til at skabe en mere informeret debat. Derfor har vi skabt Kernekraftslogik – faktatjekede artikler om alt fra sikkerhed til kapacitetsfaktorer – samt energirapportanalyser og ugentlige nyhedsbreve.

Læs mere.

Kärnfull Next

Kärnfull Next

Mød Kärnfull Next, Nordens første projektudviklingsvirksomhed for småskala atomenergi

I samarbejde med GE Hitachi tilbyder vi nu også fleksible små energifaciliteter (Versatile Energy Hubs) med Små modulære reaktorer (SMR) og elektrolyse til f.eks. brint, ammoniak, syntetiske brændstoffer og varme.

Dette er en vigtig tilføjelse til den planlagte fossilfrie elproduktion og de systemtjenester, som vi så hårdt har brug for mere af i Danmark og EU.

Læs mere.

Kontakt

hej@karnfull.dk
+45 78 70 80 70

Almindelige spørgsmål

Jeg skal flytte - hvordan bliver jeg kernefuld?

Nemt! Opret dig som kunde her på siden, og klik i feltet "Ja, jeg flytter!" og udfyld informationerne om den nye adresse og startdato for levering - så vi løser resten.

Jeg har elvarme – hvordan får jeg reduceret elafgift?

Hvis elvarme er din primære opvarmningskilde, kan du få reduceret elafgiften på den del af dit årlige elforbrug, der overskrider 4.000 kWh.

For at få reduceret elafgift skal du sørge for, at din bolig er registreret med elektricitet som primær opvarmningsform i kommunens BBR-register, og vi skal have besked om, at du er berettiget til reduktionen. Du kan tjekke, om din bolig er registreret med elvarme her.

Både helårsboliger, sommerhuse og ferieboliger kan opnå reduceret elafgift, hvis de opfylder kravene og er registreret korrekt.

Så meget kan du spare I 2023 bliver din el-afgift beregnet efter følgende satser, hvis du er berettiget til nedsættelse:

 • Elafgift ved forbrug op til 4.000 kWh/år: 87,125 øre/kWh inkl. moms (69,7 øre/kWh ekskl. moms)
 • Elafgift ved forbrug over 4.000 kWh/år: 1,00 øre/kWh inkl. moms (0,80 øre/kWh ekskl. moms)

Det vil sige, at du opnår en besparelse på 86,125 øre/kWh inkl. moms (66,9 øre/kWh ekskl. moms). Besparelsen gælder ikke de første 4000 kwh forbrug. Husk at give Kärnfull besked, hvis du ændrer opvarmningsform.

Kan man få strøm til adskillige ejendomme?

Selvfølgelig kan du det, om det er et sommerhus eller en ekstra bolig, leverer vi hjertens gerne emissionsfri strøm. Bare registrer dig som kunde igen via vores hjemmeside, men sørg for at klikke på, at det gælder for en ekstra adresse i trin 2.

Jeg har egenproduktion – kan jeg blive kunde?

Ja, kunder med egenproduktion er velkomne hos os. Som egenproducent med en flex- eller timeafregnet elmåler bliver du afregnet for dit forbrug til de gældende timepriser fra elbørsen, uden ekstra gebyrer på elprisen. Som egenproducent vil du have minimum to aftagenumre (MPID’er), hvortil der er knyttet forskellige tariffer. Hvor mange aftagenumre du har, kommer an på, hvilken afregningsgruppe du tilhører. Det skal med, at hvis du tilmelder dig hos os, så kan vi kun stå for forbrugsdelen. Da vi ikke er godkendt som produktionsleverandør, så vil vi ikke kunne opkøbe strømmen, som du selv producerer.

Hvad koster Kärnfull?

Din elpris følger vores indkøbspris på Nordpool (den Nordiske elbørs) og skifter derfor hver time. Derudover betaler privatkunder 2 øre/kWh til vores fortjeneste og 1,4 øre/kWh til vores innovationsfond og kernekraftcertifikater.

Private køber altså strøm til vores indkøbspris + 3,4 øre/kWh, hvilket er et af de laveste kwh-tillæg på elmarkedet. Derudover betales, som ved de fleste andre elselskaber, et fast månedligt abonnement per leverance, på 39 kroner.

Betalingsservice opkræver et gebyr på 8 kroner per regning, som vi fakturerer på deres vegne.

Afgifter fra netselskaber og myndigheder

Alle elselskaber er forpligtet til at opkræve en række tariffer og afgifter på vegne af Energinet, Staten og kundernes lokale netselskab. Afgiftssatserne er de samme ved alle elselskaber, og Kärnfulls kunder betaler hverken mere eller mindre, end de ville, hos andre elselskaber. I gennemsnit beløber transport, afgifter og tariffer sig til ca. 60 øre/kWh, som man skal ligge til den rene elpris. De 60 øre/kwh er vejledende, og kan svinge alt efter område - afhængigt af det lokale netselskabs omkostningsniveau og din forbrugsprofil. I Aarhus beløber disse omkostninger sig eksempelvis til 45 øre/kWh og i København 97 øre/kWh. Det lokale netselskab kan oplyse deres nøjagtige priser. Som nævnt er transport, afgifter og tariffer det samme, uanset hvilket elselskab du vælger, og derfor irrelevant i en prissammenligning mellem elselskaber. Kärnfull har ingen skjulte gebyrer Hos mange andre elselskaber kræves der gebyrer for alt fra opsigelse i bindingsperiode, udsendelse af slutopgørelser, oprettelsesgebyrer og lignende, som kunderne alt for ofte først bliver opmærksom på, efter de allerede har indgået kontrakt med elselskabet.

Kärnfull tager udelukkende ekstra gebyrer i tre tilfælde:

1) Tilmeldes kunder ikke PBS/Betalingsservice koster hver manuel betaling kr. 35,-. Den første regning man modtager er naturligvis gratis. Tilmelding til Betalingsservice foretages i netbank med informationerne på regningen. 2) Såfremt man ikke betaler sin regning til tiden pålægges der et rykkergebyr på 100 DKK per rykker, når betalingsfristen er overskredet med mere end 10 dage. 3) Inkassogebyrer på 100 DKK opkræves såfremt du efter to rykkere ikke har betalt din regning, og vi er nødt til at sende sagen til inkasso. Kunden hæfter for inkassofirmaets omkostninger til opkrævning.

Hvordan får jeg 100 % kernekraft, når Danmark ikke har kernekraftværker?

Alle husstande i Danmark får det samme fysiske elmix - ingen kan skille elektronerne fra hinanden. Elmixet vil derfor altid være en blanding af kernekraft, vand, vind, sol og fossiler. Så hvordan får du så 100 % kernekraft? Vi sikrer dig 100 % kernekraft via elcertifikatsystemet, hvor vi køber certifikater på kernekraftproduktion, der sikrer, at der er foregået produktion af kernekraft svarende til dit forbrug. Så bruger du 1600 KWh på et år, så sørger vi for at der er produceret 1600 KWh kernekraft til dig personligt. Salget af certifikater giver kernekraftværker en ekstra indtægtskilde og øger dermed indtjeningen på kort sigt for kernekraftværker - og på længere sigt forbedrer det business-casen for nye kernekraftværker. Vi kan som Kärnfull vælgere gøre en kæmpe forskel i markedet, når vi bliver mange nok. Det sender også et stærkt signal til vores atomignorante politikere, hvis hundredetusindevis af danskere vælger elaftaler med kernekraft! Der er i øvrigt også timebaserede oprindelsesgarantier på vej - det muliggører time for time produktions-forbrugs match. Det er så godt som at "skille elektronerne fra hinanden ved kontakten". Klart bedre end i dag, så det vil vi gøre brug af, når Energinet har det fuldt implementeret i deres datahub. Vi skriver mere detaljeret om hvordan det hele fungerer her.

Hvordan bliver jeg afregnet, når jeg har egenproduktion?

Som egenproducent vil du enten være flex- eller timeafregnet, hvilket betyder, at du bliver afregnet for det forbrug, som du trækker fra nettet, til den pris, strømmen har i den pågældende time, hvor du bruger den.

Særligt for kunder på den årsafregnede nettoordning (Nettoafregningsgruppe 6): Når du er overgået til flexafregning på den årsafregnede ordning, betaler du kun PSO og elafgift for dit nettoforbrug. Som flexafregnet kan dette foregå på to måder:

 1. Du har et forventet års-nettoforbrug.

I dette tilfælde bliver du dagligt afregnet for dit forventede nettoforbrug, som er baseret på dit nettoforbrug fra sidste års opgørelse. Hvis dit nettoforbrug i det forgangne år f.eks. var på 2000 kWh, så vil du hos Kärnfull dagligt blive afregnet for elafgift og PSO for ca. 5,5 kWh (2000 kWh/365 dage).

Når året er gået, gør Energinet dit reelle nettoforbrug op, og du vil modtage en regulering af dine daglige betalinger. Hvis dit nettoforbrug er højere end sidste år, vil du skulle betale lidt mere i afgifter, og hvis nettoforbruget er lavere, vil du få penge tilbage. Det nye forventede års-nettoforbrug vil blive baseret på dette års nettoforbrug.

Den daglige afregning af det forventede nettoforbrug kan altså betragtes som en aconto, der bliver efterreguleret ved årsopgørelsen.

 1. Du har ikke et forventet års-nettoforbrug

Hvis du ikke har et forventet nettoforbrug fra året før, f.eks. fordi du er flyttet eller har fået installeret solceller for nylig, så vil dit nettoforbrug blive gjort op ved den almindelige årsopgørelse. Du vil her blive afregnet for al den elafgift og PSO, du skal betale for dit nettoforbrug.

Efter årsopgørelsen vil der være et forventet nettoforbrug, og du vil dagligt blive afregnet for elafgift og PSO på baggrund af dette, på samme måd

Kan i hjælpe mig med at sammenligne priser?

Selvfølgelig! Vi er naturligvis part i sagen, men også frygteligt hurtige og gode til at sammenligne priser og betingelser, ærligt og ligetil – og hjælper dig gerne: Find din seneste faktura (PDF eller foto) og mail hej@karnfull.dk, og du får en analyse tilbage fra os.

Hvordan giver jeg Kärnfull besked, hvis jeg skal flytte?

Det er nemt at tage Kärnfull med, når du flytter - du skal blot give os besked herom i en mail til hej@karnfull.dk. I mailen skal du oplyse os din nye adresse, indflytningsdato samt fraflytningsdato fra din tidligere adresse.

Det er vigtigt, at du melder din flytning senest 10 hverdage i forvejen. Hvis du ikke når dette, skal du melde flytning hurtigst muligt, så vi kan registrere flytningen fra den tidligst mulige dato. Vær opmærksom på, at du hæfter for elforbruget på din gamle adresse, indtil vi har registreret fraflytningen.

Har du boet til leje, er flyttedatoen den sidste dag, hvor du hæfter for huslejen, og ofte 15 efter, da lejer typisk hæfter for strøm forbrug til vedligehold. Spørg din udlejer om, hvor længe du hæfter.

Har du har solgt din bolig, er flyttedatoen den dato, hvor boligen overdrages til den nye ejer. Du skal sætte os i kontakt med den nye ejer, så vi kan oplyse dem om pligten til at være tilmeldt elleverandør - ellers vil de få lukekt for strømmen.

Hvis du overtager din nye bolig, før du fraflytter den gamle, og derfor har brug for at have tilknyttet flere adresser på en gang, skal du kontakte kundeservice.

Det er vigtigt, at du giver os besked, hvis du fraflytter en adresse, selvom en anden beboer bliver boende og fortsætter som kunde hos Kärnfull. I dette tilfælde skal du kontakte kundeservice og give besked om, at du skal fjernes fra kontrakten. Hvis du ikke gør dette, risikerer du at komme til at hæfte for manglende betaling, selvom du ikke længere er bosiddende på adressen.

Hvordan fortæller jeg mine venner om Kärnfull?

Bifalder du vores initiativ? Vidunderligt! Tip gerne alle, du kender. Vi er en lille startup, og har derfor intet enormt marketingsbudget. Det er derfor guld værd, hvis du vil hjælpe os med at sprede ordet! Tag gerne @karnfull.dk, hvis du tipper på sociale medier, og giv også gerne en anmeldelse på Trustpilot (søg efter Kärnfull Energi Danmark).

Jeg vil annullere mit skifte til Kärnfull. Hvad skal jeg gøre?

Når du tilmelder dig Kärnfull, har du 14 dages fortrydelsesret. Hvis du fortryder din anmodning om at skifte til Kärnfull, skal du henvende dig til vores kundeservice. Så sørger vi for at annullere skiftet, og du forbliver kunde hos dit tidligere elselskab. Skulle du fortryde, kan du selvfølgelig altid komme tilbage til os en anden gang. Vi har ingen bindingsperiode, så det koster dig ikke noget (ud over elprisen) at prøve Kärnfull i en måned og ombestemme dig derefter.

Kan virksomheder blive kunder?

Ja selvfølgelig! Alle virksomheder er hjerteligt velkomne hos os.

Vores erhvervspris er yderst konkurrencedygtig:

Du får strøm til spotprisen + et tillæg 11,136 øre/kwh. De fleste større elselskabers tillæg til spotprisen ligger på omkring 15 til 20 øre/kwh.

Besparelsen ved at vælge Kärnfull løber nemt om i flere hundrede tusinde kroner om året, for mellemstore virksomheder.

Som ved alle andre elselskaber, betaler du også et abonnement hos Kärnfull, som er på 39 kroner per måned.

Skal vi lave et pristjek ift. din nuværende leverandør? Kontakt hej@karnfull.dk og marker mailen "erhverv".

Med en Kärnfull-elaftale bidrager din virksomhed til en stabil og grøn energiforsyning, ved hjælp af atomkraft.

Hvem er Jeres rådgivere?

Vores Advisory Board består af Steven Pinker (forfatter, Harvard), Caroline Cochran (COO Oklo), Kirsty Gogan (grundlægger, TerraPraxis), Eric Ingersoll (CEO, LucidCatalyst), José González (artist), prof. Christian Ekberg (Chalmers), dr. Klara Insulander Björk (Chalmers) og Johan Carlsson (musikproducer). De hjælper os med at sprede viden, samt finde passende kandidater til at modtage vores innovationsstøtte.

Hvordan opsiger jeg Kärnfull?

Hvis du vil skifte fra Kärnfull til et andet elselskab, skal du kontakte det selskab, du ønsker at skifte til. Når du er tilmeldt hos dem, vil din aftale hos Kärnfull automatisk blive opsagt. Hvis du skal flytte og ikke skal have Kärnfull med på din nye adresse, er det vigtigt, at du giver os besked. Det gør du ved at sende en mail på hej@karnfull.dk. med den dato, hvor dit abonnement skal ophøre. Vær opmærksom på, at du kan hæfte for forbruget på adressen, selvom du er flyttet. Tjek derfor din kontrakt og oplys os datoen, hvor du ikke længere hæfter for forbruget på adressen.

Husk, at vi skal have besked om din fraflytning senest 7 hverdage i forvejen. Hvis du ikke når dette, skal du melde flytning hurtigst muligt, så vi kan registrere flytningen fra den tidligst mulige dato.

Du er selvfølgelig altid velkommen tilbage, hvis du ombestemmer dig.

Hvorfor 100% kernekraft?

Dels fordi kernekraft lige nu har brug for al den støtte, den kan få fra befolkningen, men også fordi den har det laveste CO2-aftryk og er den sikreste og langt den mest pålidelige af alle energikilder. Hvor andre klimasmarte energikilder har en lav kapacitetsfaktor og fylder store arealer, er der brug for et rationelt alternativ, der kan levere konstant med et lille aftryk, for at sikre en lysere fremtid.

Hvorfor har i kun variable elpriser?

Fordi det er mest rationelt. Vi ønsker ikke at tvinge vores kunder til at blive hos os i lange bindingsperioder, som mange andre elselskaber. Desuden er variable aftaler billigere for forbrugerne på sigt, da faste priser altid medfører en økonomisk risiko for elselskabet - som kunderne ultimativt betaler for.

Hvordan betaler jeg fakturaen?

Vi udsender elektroniske fakturaer i pdf-format, som du betaler i din netbank. Du kan betale de månedlige regninger enkeltvist, eller du kan tilmelde regningerne til BetalingsService i din netbank. Informationerne til oprettelse af BS-aftale findes nede i højre hjørne på side 1 på din elregning. Vi anbefaler at du tilvælger automatisk BS-betaling, da vi opkræver et gebyr på på 35 kroner per manuel betaling, dog er den første betaling selvfølgelig undtaget dette gebyr.

Strømafbrydelse: Hvad kan jeg gøre?

Kontakt netselskabet, som er ansvarligt for dit område. De er ansvarlige for og vedligeholder elledningerne, hvor du bor. På dette kort kan du vælge din adresse, og få at vide, hvad dit lokale netselskab hedder: https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

Hvordan oplader jeg min elbil billigst hos Kärnfull?

Du kan spare gode penge (og typisk også CO2), på din elbilopladning, ved at lade op, når strømmen er billigst, hvilket typisk er om natten. Du kan se de aktuelle elpriser og CO2-intensiteter på https://app.electricitymap.org/map.

Hvordan skifter jeg til Kärnfull?

Du skriver blot dine informationer ind på vores signup-side. Vi anvender adresse-validering, når du skriver du op som elkunde hos os, så vi er sikre på at du registreres korrekt. Det er derfor super let og trygt at blive kunde hos os. Fra du har tilmeldt dig en aftale med 100% kernekraft hos Kärnfull går der 14 dage, før vi overfører dig fra din nuværende elleverandør, til levering fra os. Du har derfor god tid, til at undersøge hvorvidt der er bindingsperioder og opsigelsesgebyr hos din nuværende elleverandør. Hvis du finder ud af at der er det, kan du bede os om at udskyde overførslen fra din nuværende leverandør, til en senere dato, så gebyrer undgåes.

Hvilken type strøm køber jeg hos Jer?

Vi tilbyder kun 100% kernekraft, sikret gennem handel med oprindelsesgarantier, således at dit forbrug altid vil være modsvaret af tilsvarende kernekraft-produktion på svenske kernekraftværker. Du kan selv vælge hvilket kraftværk, du vil støtte. Du kan lære mere om hvordan vi sikrer dig 100% kernekraft her: https://blog.karnfull.se/blog/hvordan-far-jeg-100-kernekraft-nar-danmark-ikke-har-kernekraftvaerker?

Er klimasmart el dyrere end standard el?

Da selve elektriciteten stadig købes på Nordpool, Nordeuropas elbørs, følger vores elpriser blot den generelle udvikling på elmarkedet. Vores priser vil derfor ligger midt i feltet. For selve kernekraftgarantien betaler du et tillæg på 1 øre/KWh, som finansierer vores innovationsstøttefond og vores indkøb af kernekraftcertifikater, som sikrer at dit elforbrug er modsvaret af produktion af kernekraftstrøm på svenske kernekraftværker. Det årlige gennemsnitlige elforbrug i Danmark er 1600 KWh, og derved vil indkøbet af certifikater og innovationsstøtte beløbe sig til 1600 øre, eller 16 kroner årligt. Oprindelsesgarantierne for kernekraft er typisk billigere end for andre fossilfrie energityper, da udbuddet er stort og efterspørgslen relativt lav.

Jeg har elvarme og reduceret elafgift, hvordan fungerer det?

Når du får reduceret elafgift, behandles det som to daglige transaktioner på dit målepunkt. Den ene transaktion er for dit forbrugsmålepunkt, den almindelige elmåler, hvor du bliver afregnet for dit forbrug, abonnement, afgifter og tariffer, moms og den del af dit elafgift, som er reduceret.

Den anden transaktion dækker over en fiktiv bimåler, som Energinet har oprettet for at kunne afregne dig for den del af din elafgift, der ikke er reduceret. Man er nemlig kun berettiget til reduceret elafgift for den del af sit årlige forbrug, som overskrider 4.000 kWh. På den baggrund fordeler Energinet elafgiften for de 4.000 kWh ud på alle årets dage, hvilket hos os fremgår i en særskilt transaktion. I 2021 betyder det, at du hver dag skal betale fuld elafgift for 10,96 kWh.

Hvad skal jeg gøre, hvis strømmen går?

Det er heldigvis sjældent, at strømmen går, og hvis den gør, så varer det oftest kun kort tid. Her er Kärnfulls guide til, hvad du kan gøre, hvis strømmen er gået.

Mangler naboerne også strøm?

Det første, du skal gøre, er at tjekke, om der er andre end dig, der mangler strøm. Kig ud af vinduet og se, om gadelamperne lyser, eller om der er lys i de andre huse.

Hvis dine naboer også mangler strøm, er der sandsynligvis tale om en generel fejl på elnettet. Du kan tjekke, om der er rapporteret strømafbrud i dit område, ved at slå din adresse op i Dansk Energis oversigt. Hvis der er en større strømafbrydelse i gang, vil årsagen og et tidspunkt for forventet udbedring fremgå.

Er det kun dig, der mangler strøm?

Hvis strømmen kun er gået hjemme hos dig, skyldes det typisk, at der er sprunget en sikring, eller at din HFI-/HPFI-afbryder er slået fra. Hvis sidstnævnte er tilfældet, kan det være en fejl i et af dine apparater, som får relæet til at slå fra.

Sådan finder du et defekt apparat:

 1. Slå HFI-/HPFI-afbryderen fra. Prøv herefter at slukke alle gruppeafbrydere.
 2. Slå nu HFI-/HPFI-afbryderen til igen og tænd gruppeafbryderne én ad gangen. Når HFI-/HPFI-afbryderen slår fra, ved du, at fejlen er i den gruppe. Sluk for alle apparater i gruppen.
 3. Slå HFI-/HPFI-afbryderen og gruppeafbryderen med det defekte apparat til igen. Tænd herefter apparaterne i gruppen et efter et. Når HFI-/HPFI-afbryderen slår fra, ved du, hvilket apparat der skaber fejlen. Sørg for at koble dette fra.
 4. Slå HFI-/HPFI-afbryderen og alle gruppeafbrydere til igen. Så skulle du gerne få strømmen tilbage.
 5. Er HFI-/HPFI-afbryderen slået til, og er ingen sikringer sprunget, så prøv at trykke på "P-knappen". Hvis HFI-/HPFI-afbryderen ikke slår fra, så kontakt din el-installatør.

Sådan skifter du en sikring:

Hvis det kun er en del af dit hjem, der mangler strøm, er årsagen måske en sprunget sikring. Dette kan du let undersøge ved at følge nedenstående trin:

 1. Tjek dine sikringer i gruppetavlen. Hvis den lille, farvede "perle" i enden af sikringen er faldet ud, er sikringen sprunget.
 2. Sluk for gruppeafbryderen og dernæst for alle afbrydere og stikkontakter i den del af boligen, der mangler strøm.
 3. Skift sikringen og tænd for gruppeafbryderen. Tænd for én kontakt ad gangen – hvis sikringen igen springer, så har du fundet det apparat, der har en fejl.

Hvis du ikke selv kan finde fejlen, skal du kontakte din lokale el-installatør.

Hvilke gebyrer, afgifter og netpriser betaler jeg hos Kärnfull?

Kärnfull ønsker ikke at at have en masse svært gennemskuelige gebyrer, og har derfor ingen, såfremt du betaler dine regninger til tiden. En stor del af din elregning består af 1) moms og 2) diverse afgifter, tariffer og gebyrer, som dit elselskab opkræver på vegne af staten og landets netselskaber. Disse gebyrer er lovbestemt, hvorfor Kärnfull er tvunget til at opkræve dem. På nedenstående link finder du et fuldt overblik over alle gebyrer. https://dk.karnfull.com/fees/

Kan jeg fortryde min elaftale inden ikrafttræden?

Du har ret til at fortryde inden for 14 dage efter indgåelsen af ​​aftalen. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret bedes du kontakte os på hej@karnfull.dk. Du behøver ikke angive en grund.

Kan Kärnfull købe min overskudsproduktion?

Nej, desværre.

Kärnfull er ikke produktionsleverandør, så som egenproducent vil udbetalingen for din overskydende produktion fortsat blive håndteret af Energinet eller din produktionsleverandør.