Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og personlige oplysninger

Her beskriver vi, hvordan Kärnfull Energi ApS (“Kärnfull”) indsamler og behandler dine personoplysninger, hvilke rettigheder du har i denne henseende, og hvordan du kan fortsætte med at stille spørgsmål eller gøre dine rettigheder gældende. Du er naturligvis ikke forpligtet til at give os dine personlige oplysninger. Men hvis du vælger ikke at gøre det, vil vi ikke være i stand til at kommunikere eller indgå en aftale med dig. Vi ønsker, at du skal føle dig sikker som kunde hos os så du har tillid til, at vi altid handler korrekt over for dig og dine personlige oplysninger.

Den juridiske person, der er ansvarlig for personoplysninger til behandling af dine personoplysninger, er: Kärnfull Energi ApS (CVR: 42439258). På karnfull.dk kan du læse mere om os. Der kan du også finde oplysninger om, hvilke cookies vi bruger til at forbedre brugeroplevelsen, optimere webstedet og tilpasse dets indhold til den besøgende.

Vi behandler dine personlige oplysninger med stor omhu. Alle, der arbejder med Kärnfull, har grundlæggende kendskab til databeskyttelse, og vi lægger stor vægt og tid på at sikre, at vi behandler dine personoplysninger på den rigtige måde. Du er altid velkommen til at kontakte os på hej@karnfull.dk med spørgsmål om behandling af personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som følger:

 • Ønsker at anmode om berigtigelse af dine oplysninger Det er vigtigt, at de oplysninger, vi behandler om dig, er korrekte. Hvis du ændrer dit telefonnummer, e-mail-adresse og andre kontaktoplysninger eller opdager, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, har du ret til at anmode om, at vi retter dem.
 • ønsker at blive slettet dvs. ønsker, at vi sletter dine personoplysninger fra vores systemer. Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem til de formål, de blev indsamlet til. Vi kan dog ikke slette oplysninger, der har at gøre med vores fakturering til dig med det samme, fordi vi har en forpligtelse til at gemme sådanne oplysninger i overensstemmelse med f.eks. Regnskabs- og skattelovgivning. Der er også andre oplysninger, som vi kan blive forpligtet til at gemme i en bestemt periode af forbrugerretlige grunde eller under lov om hvidvaskning af penge. Hvis du anmoder om at blive slettet, sletter vi alle oplysninger om dig, som vi kan slette. Vi blokerer de andre personoplysninger, som vi er forpligtet til at gemme ved lov, så de kun kan bruges til sådanne specifikke formål.
 • ønsker at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger (gældende fra den 25. maj 2018) Du har i visse situationer ret til at anmode om, at vi midlertidigt begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger. Dette kan for eksempel ske, hvis du har bedt om at få rettet dine personlige data, og det tager tid for os at efterkomme din anmodning. I et sådant tilfælde kan personoplysningerne være begrænsede, mens vi behandler sagen.
 • ønsker at få dine personlige oplysninger fra os til at flytte dem til en anden elhandelsleverandør
 • ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger Du har ret til at gøre indsigelse mod sådanne aktiviteter, vi udfører med dine personoplysninger, der understøttes i en såkaldt interesseafvejning (se nedenfor hvilke processer der kan være relevante for dig). Angiv for os, hvilke behandlinger du gør indsigelse mod i din anmodning.
 • vil vide, hvad vi har registreret om dig, dvs. anmode om et såkaldt registeruddrag. Angiv tydeligt i din anmodning, hvilke oplysninger du ønsker at modtage fra os. Registeruddraget er gratis og skal sendes til dig uden unødig forsinkelse (inden for en måned). Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at give dig de oplysninger, du anmoder om, har vi en forpligtelse til at begrunde dem over for dig

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med gældende regler, ønsker vi naturligvis, at du fortæller os det. Du har også ret til at indsende en klage til Datatilsynet.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Personlige oplysninger, som du giver Os. Du kan direkte eller indirekte og på en række forskellige måder komme til at give os oplysninger om dig selv, såsom:

 • navn, fødselsdato, person- og kundenummer
 • leveringsadresse for elektricitet, faktureringsadresse, e-mail-adresse, mobilnummer, hjemmetelefonnummer og andre kontaktoplysninger
 • forbrugsoplysninger, facilitet og område -id, facilitetens postnummer og placering
 • valg af el -kontrakt og velgørende organisation
 • faktura og CPR -nummer, kontooplysninger til betaling af faktura

Dette kan for eksempel ske, når du:

 • udfylder personlige oplysninger via Kärnfulls websted, fordi du overvejer at blive kunde hos os og ønsker oplysninger om pris og kontraktalternativer;
 • indgår aftale med Kärnfull;
 • kontakter os via kundeservice eller via en anden kommunikationskanal;
 • bruger Kärnfulls kundeside;
 • abonnere på vores nyhedsbrev eller følge os på sociale mediekanaler;
 • deltager i en konkurrence arrangeret af Kärnfull på Facebook eller en anden social mediekanal;
 • ellers giver personlige oplysninger til Kärnfull

Kärnfull kan også indsamle og behandle visse oplysninger om dig, uden at du giver oplysningerne direkte til os. Dette kan være sådanne typer oplysninger som dem, der er anført ovenfor under overskriften "Personlige oplysninger, som du giver os", og også følgende kategorier af oplysninger:

 • Kundeoplysninger: oplysninger om din elaftale, forbrug, valg af velgørende formål, oplysninger om din brug af vores kundesider og kundekommunikation, f.eks. Hvis vi har sendt e -mails til dig, der ikke er ankommet, leveringsmeddelelser og lignende.
 • Finansielle oplysninger: oplysninger om godkendt eller nægtet kreditvurdering, eventuelle kreditter, betalingshistorik såsom oplysninger om fakturabeløb, betalingsmetode, forbrug, betalingsdato osv.
 • Enhedsoplysninger: f.eks. IP -adresse, sprog, browser og tidszoneindstillinger, operativsystem og skærmopløsning.

Disse personoplysninger kan indsamles i følgende situationer:

 • Når vi indsamler eller verificerer oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige personlige registre såsom RKI og kreditoplysningsvirksomheder med det formål at verificere din identitet og verificere dine personlige og kontaktoplysninger;
 • Når vi modtager oplysninger om dig fra Instagram, Facebook eller en anden partner til Kärnfull, som du selv har indsendt til partneren og godkendt, at de bliver videregivet til Kärnfulls hjemmeside, fordi du er interesseret i at blive kunde hos os, ønsker at deltage i en konkurrence som vi afholder eller lignende;
 • Når du som kunde hos Kärnfull, bruger vores kundesider, kommunikerer med Kärnfull og besøger vores websted;
 • Når vi skal matche kampagnetilbud med vores system, hvor oplysninger lagres hos en tredje part

Alle oplysninger, du giver os og sådanne oplysninger, som vi indsamler om dig, behandles med det formål at:

 • bekræfte din identitet og bekræfte dine personlige og kontaktoplysninger;
 • at tage en kreditrapport om dig og afgøre, om du kan blive kunde hos Kärnfull eller ej, og hvilke kontrakt- og betalingsmetoder der er tilgængelige for dig;
 • levere strøm til dig, administrere kundeforholdet inkl. betaling;
 • producere statistik og evaluere, analysere og forbedre Kärnfulls interne processer til intern brug for hele tiden at sikre, at vi leverer elektricitet til gode priser og sikre, at du får information præsenteret på en effektiv måde tilpasset dig og din enhed.
 • være i stand til at evaluere risici, følge op på sikkerhedsforanstaltninger, der skal implementeres over tid og gøre vores bedste for at forhindre svig;
 • og overholde gældende love, såsom skattelove, love mod hvidvaskning af penge og regnskabsloven.

De oplysninger, vi behandler om dig i overensstemmelse med ovenstående, er i overensstemmelse med de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og er generelt nødvendige for, at vi kan indgå et kontraktforhold med dig, for at opfylde aftalen eller for at handle ved din anmodning inden en aftale med Kärnfull indgås. Den behandling, vi udfører med dine personoplysninger, kan også finde sted med en interesseafvejning i henhold til databeskyttelsesforordningen som retsgrundlag, da behandlingsaktiviteterne med dine personoplysninger kan anses for nødvendige for Kärnfulls interesse i at kunne levere sine tjenester, websted og kundesider for dig på en brugervenlig måde såvel som at levere strøm. Behandler foregår ligeledes for at sikre effektiv kommunikation til dig og kommunikere med potentielle kunder, der har tilkendegivet interesse for Kärnfull. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve og andre marketingudsendelser fra os, kan du afmelde dig via et link i forsendelserne eller informere os om det via e -mail til: hej@karnfull.dk

Automatisk beslutningstagning

En såkaldt automatiseret beslutningstagning kan foretages ud fra dine personoplysninger i forbindelse med den kreditkontrol, der udføres på dig, når du giver os besked om, at du vil blive kunde hos Kärnfull. Kreditrapporten sker hurtigt, effektivt, sikkert og baseret på strengt objektive kriterier ved hjælp af automatisk beslutningstagning, som er vigtigt og nødvendigt for, at vi kan indgå en aftale med dig.

Hvem kan få adgang til dine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger er kun tilgængelige for relevante medarbejdere hos Kärnfull, der har brug for adgang til oplysningerne til formålene og til at udføre de aktiviteter, der er beskrevet ovenfor. Vi kan videregive, dele eller overføre dine personlige oplysninger til følgende udvalgte kategorier af modtagere:

Andre elhandelsleverandører samt elleverandører til at administrere dit skift af elhandelsfirma til Kärnfull eller fra Kärnfull til en ny leverandør, herunder håndtering af betaling af fakturaer og eventuelle tvister.

Leverandører til Kärnfull:

 • til opfyldelse af vores forpligtelser over for dig i henhold til vores aftale som leverandører af kundestyring, kundeservice og finansielle systemer samt e-mail og andre kommunikationsværktøjer
 • levering og løbende opdatering af Kärnfulls websted
 • Kreditoplysningsvirksomheder og udbydere af offentlige registre, når vi indsamler eller verificerer oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige personlige registre som f.eks. RKI
 • Kreditoplysningsvirksomheder og udbydere af offentlige registre, når vi indsamler eller verificerer oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige personlige registre som f.eks. RKI og kreditoplysningsvirksomheder for at vurdere din kreditværdighed, inden du indgår en kontrakt, og for at bekræfte din identitet og adresse
 • Myndigheder. Vi er forpligtet til, på anmodning, i overensstemmelse med lov og regeringsbeslutninger at videregive oplysninger om dig til offentlige instanser. Dette sker typisk til skattemyndighederne, men kan også være for politiet i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
 • Disse eksterne parter må ikke bruge personoplysningerne til andre formål end at levere den pågældende service og skal følge instruktionerne og betingelserne for personoplysningerne vedrørende sikkerhed og lignende, som vi opstiller for dem.

Overføres dataene til tredjelande (uden for EU / EØS)?

Vi bestræber os altid på at behandle dine personoplysninger inden for EU / EØS. Det sker dog, at nogle af vores leverandører har hele eller dele af deres aktiviteter i lande uden for Danmark eller EU / EØS (såkaldte "tredjelande"). I leverandørforholdene, hvor dette er relevant, vil Kärnfull sikre, at de nødvendige kontraktbestemmelser er på plads, og at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, der kan sammenlignes med og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU / EES.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt og / eller lovpligtigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig som kunde og for vores andre legitime interesser i overensstemmelse med disse oplysninger om beskyttelse af fortrolige oplysninger. Hvis du aldrig blev kunde hos os, men kun deltog i en konkurrence eller angav interesse for os via en af ​​vores kommunikationskanaler, sletter vi dine personlige oplysninger efter 5 år. Højst gemmer vi personoplysninger i 5 år efter et opsagt kontraktforhold (dog med undtagelse af lovbestemte opbevaringsperioder, hvor visse dokumenter skal gemmes, f.eks. I henhold til regnskabsloven). Personoplysninger, der kan henføres til en kunde, der siger farvel til os, men stadig har ubetalte fakturaer, gemmer vi, indtil fordringen er afregnet. Når fakturaerne er betalt, slettes oplysningerne efter 5 år (medmindre lovbestemte opbevaringsperioder kræver, at vi gemmer visse dokumenter). I

Denne fortrolighedspolitik blev sidst opdateret den 20. september 2021.